Büyükdere Mahallesi, Gençlik Blv. No:4/59-Z1, 26480 Odunpazarı/Eskişehir
(0222) 335 05 55
info@techy.digital

Nesnelerin interneti nedir?

Nesnelerin interneti nedir?

Nesnelerin interneti çoktan hayatımızın bir parçası oldu bile! 2020 yılında, internete bağlı olan cihaz  sayısının, internete bağlanan insanlardan daha fazla olması bekleniyor.  Dünya üzerinde enerji tüketimi hızla artıyor. 2020 yılında enerji ihtiyacı 1,5 katına çıkmış olacak.  Enerji tüketimiyle birlikte özellikle 3 konu her geçen gün daha da önem kazanıyor; kentleşme, dijitalleşme ve sanayileşme.

Gün geçtikçe önemi artan Nesnelerin İnterneti ( Internet of Things) nasıl gelişecek ve gelişirken neleri etkileyecek?

Nesnelerin İnterneti ve Dijitalleşen Sanayi

Nesnelerin interneti insanoğlunu enerji konusunda daha bağımsız yapabilir mi? Bilim insanları  bir konuda hemfikir; enerji kaynaklarını çoğaltmamız  ve enerji verimliliğini arttırmamız gerekiyor. Şu anda elde edilebilecek enerji verimliliğinin sadece%40’ı kullanılabiliyor.  Gelecek nesillere yaşanabilir  bir dünya bırakmak için bu oranı arttırmanın alternatifleri aranıyor.  Üretim ve tüketimin daha dengeli bir hale gelmesi için “endüstrinin dijitalleşmesi” alanında bir çok firma ciddi yatırımlar yapmaya başladı. İlk etapta enerjinin kontrolü için sanayide dijitalleşme bir zorunluluk olarak görünüyor.

Nesnelerin interneti, enerji yönetimi konusuna yatırım yaparak tasarruflarını  arttırmayı hedefleyen firmaların odağında. Halihazırda bir çok kuruluş fabrikalarındaki cihazları otomasyon ile yönetebiliyor.  Otomasyon ile üretim süreçleri izlenerek çeşitli müdahaleler yapılabiliyor.  Fakat bu çalışmalar lokal olarak, ufak ölçekte gerçekleştiriliyor. Enerji yönetimi ve verimliliği alanında tam kapasiteye ulaşılması için yaşam alanları  (konutlar, rezidanslar) ve fabrikalar  birbirine bağlanarak tek merkezden yönetilebilir kontrol edilebilir olması gerektiği düşünülüyor. Her b,r alanda tüketim ve üretim ayrı ayrı izlenerek gerekli optimzasyonlar  merkezi olarak yapılabilir.

İşte böyle merkezi kontrol  sağlamak, her alanda enerjiyi daha verimli kullanmak ve sanayiyi dijitalleştirerek etkili bir enerji yönetimi yapmak için IoT kavramına ihtiyacımız var.

Nesnelerin İnterneti Nasıl Çalışıyor?

Bir yazılıma bağlı olarak çalışan cihazların hepsi nesnelerin interneti kavramı içerisindedir.  Aslında şu anda nesnelerin interneti hayatımıza girmiş durumda. Mesela ofiste olmasanız bile cep telefonunuz ya da tabletiniz ile maillerinize ulaşabilmeniz, toplantılarınızı takip edebilmeniz nesnelerin internetiyle çoktan tanışmış olduğunuzu gösteriyor.

Nesnelerin interneti sayesinde ofisimizi cebimize koyup gezebilsek de henüz fabrikaları cebimizde gezdiremiyoruz. Fabrikalardaki cihazların da çoğunluğu aslında internete bağlıdır. Eternet ile internete bağlanma özelliği bulunan tüm cihazların aslında kendi otomasyonları vardır. Fakat bu cihazlar   fabrikadaki diğer cihazlar ile haberleşmeden çalışır. Yani, internete bağlı çalışsa bile, fabrikada diğer makinelerle bağlantılı olmayan bir makine kontrolüne ihtiyaç duyar.

Nesnelerin interneti  nihai olarak, tüm cihazları birbiriyle haberleşir hale getirerek belirli sistemler üzerinden otomasyonu sağlamaktır. Bu şekilde tüketim izlenebilir ve optimize edilebilir. Nesnelerin interneti gelişme olan bir kavramsa da idealde tüm cihazların birbiriyle haberleşerek kendi kendilerini optimize  etmelerini sağlayan bir ekosistemdir.

Nesnelerin interneti Nasıl Gelişecek?

Nesnelerin interneti ile tam ve eksiksiz bir enerji verimliliği için öncelikle haberleşme teknolojilerinin gelişmesi gerekir. Haberleşme teknolojileri en çok enerji harcayan bileşenlerdir. Yine cep telefonunuza bakarsanız 3G, 4G, wifi gibi diğer cihazlarla haberleşme imkanı sağlayan bağlantılar, en çok batarya tüketen uygulamalardır. Bir fabrikada tüm cihazlar wifi’a bağlıyken aslında enerji verimliliği yapmış olmuyoruz. Aksine, küçük verileri iletmek için gereğinden fazla enerji tüketmiş oluyoruz. Bu nedenle haberleşme alanında daha verimli çalışan haberleşme ağlarına ihtiyacımız var. Konuyla ilgili çalışmalar yapılsa da bu standartların yayılması zaman alacak gibi.

IoT bizlere mobilite  ile çok büyük avantajlar sağlıyor İster tablet, ister telefon, hatta akıllı saatler ile mekan kavramı yavaş yavaş geçerliliğini yitiriyor. Artık istediğimiz zaman, istediğimiz yerden internet ile tüm işlerimizi kolayca halledebiliyoruz. Bireysel olara mobiliteyiyakalamış olsak da endüstriyi tam anlamıyla adapte ettiğimiz söylenemez.  Burada “bulut teknolojileri” daha da önem kazanıyor. Bulut teknolojisi bir haberleşme ağıdır.  Bunu bir server çiftliği gibi düşünebiliriz. Bulut teknolojisi sayesinde kendinize sanal bir sunucu oluşturup oraya verilerinizi koyup yazılımlarınızı orada çalıştırabilirsiniz. Bu işlençi paylaşımı teknolojisi sayesinde çok büyük datalar tek bir merkezde toplanarak local işlemcilerin kaldıramayacağı işlemler rahatlıkla yapılabilir. Burada kritik olan serverların hızının gelişmesi. Bunun da zaman içinde optimize olacağı düşünülüyor.